Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти
Національної академії педагогічних наук України

професія СЛЮСАР З РЕМОНТУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
водій автотранспортних засобів (категорія "С")

 • РОБІТНИЧІ ПРОФЕСІЇ

 

  • Маляр, лакувальник (автомобілів)
  •  

    • СЛЮСАР З РЕМОНТУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (категорія "С")
   • Загальна характеристика професії

   Автослюсар - спеціаліст, який готує машину в дорогу. В автомобільному транспорті професія слюсаря з ремонту автомобілів - це професія №2 після водія, якість і результат роботи якого багато в чому залежить від справності автомобіля.

   Щоб автомашина запрацювала, її потрібно зібрати, налагодити, від­регулювати і випробувати, у процесі експлуатації - обслуговувати і ремонтувати. Все це - справа слюсаря з ремонту автомобілів. Чим складніша машина, тим вища кваліфікація слюсаря, і якими б не були досконалими інстру­менти, завжди буде потрібна людина з "розумними" руками. Тому потреба у спеціалістах з ремонту автомобілів буде постійною і, оволодівши цією професією, можна легко працевлаштуватися на різних автопідпрємствах, фірмах автосервісу, автокомбінатах, автопарках, "шляхових допомогах", навіть відкрити свою справу.

   Професія автослюсаря вважається престижною.

   У майбутньому професія збережеть­ся, але в ній відбудуться суттєві зміни. Деякі операції зникнуть, ручна праця зведеться до мінімуму і процес в ціло­му буде автоматизований. За класифікацією професія слюсаря з ремонту автомобілів відноситься до професій типу "людина - техніка".

     • Предмет праці автослюсаря: автомашина, її агрегати, системи, механізми,окремі її прилади, а також частини приладів і деталей.
     • Основні операції: розбирання, ремонт, складання, ре­гулювання, комплексне вип­робування відповідно до технічних умов ек­сплуатації агрегатів та вузлів автомобілів різних марок.
     • Знаряддя праці: різноманітні ручні інструменти - ключі і викрутки, молотки, пасатижі, вимірювальні пристрої, пнев­матичне обладнання, стенди, електричні механізми та пристрої тощо.

   Встановивши причини неполадок, слюсар розбирає несправні агрегати і вузли, замінює окремі деталі, знову проводить їх збирання і закріплює на своїх місцях, змащує частини, що труться, укладає лінії бортової комунікації. Робота закінчується оформленням необхідної здавальної документації.

   Праця автослюсарів вимагає значних фізичних зусиль і напруги. Вони працюють в бригаді або індивідуально. Професію     автослюсаря     можна поєднувати з іншими професіями (наприклад, слюсаря механоскладальних робіт), працювати в інших галузях на­родного господарства (зокрема в машинобудуванні).

   • Санітарно-гігієнічні умови та безпека праці.

   Робота автослюсаря здійснюється як у приміщенні (часто неопалюваному), так і на відкритому повітрі.

   Робочий день часто не нормований, можлива робота по змінах.

   Умови праці: неминуча загазованість повітря. Шум працюючо­го мотору чи пристроїв. Запах палива, мастил, розчинників, фарб, лаків, електроліту тощо. Режим, ритм праці і переміщення в просторі - вільні.

   Робоча поза невизначена (залежно від типу виконуваних операцій). Це створює несприятливі статичні навантаження на тазові і шийні м язи, м'язи спини та живота.

   У зв'язку із неспри­ятливими температурними умовами праці можливі застудні зах­ворювання в холодний період року. При недотриманні гігієни рук внаслідок роботи з різними мастилами та промасленими деталя­ми можуть спостеріга­тися шкірно-гнійні інфекції. Можливі травми механічного характеру.

   Професійних захворювань у роботі слю­саря з ремонту автомобілів немає.

   Внаслідок   великих фізичних зусиль слюсарями з ремонту автомобілів переважно працюють чоловіки.

   • Вимоги професії до особистості працівника.

   Робота слюсаря з ремонту автомо­білів підійде фізично міцним молодим людям, терплячим, захопленим тех­нічним конструюванням, автомото-спортом, кмітливим, схильним до твор­чості, винахідливості.

   Для виконання професійних обов'язків працівникові необхідні:

     • Гострота і точність зорового, слу­хового і дотикового сприйняття.
     • Добра координація рухів пальців і рук.
     • Стійка нервова система.
     • Гострота зору та точність зорового розпізнавання.
     • Гострий "технічний" слух.
     • Висока точність і координація рухів.
     • Аналітичне, логічне, технічне мис­лення і просторова уява.
     • Емоційна стійкість, врівноваженість.
     • Терпіння і наполегливість.
     • Доброзичливість у ставленні до людей.
     • Витривалість, відповідальність, організованість.

   Психологічними протипоказаннями до професії слюсаря з ремонту автомобілів є неуважність, емоційна нестабільність, слабка зосередженість.

   • Професійне навчання

   Навчання та підготовка слюсарів з ремонту автомобілів здійснюється у професійно-технічних училищах. Зарахування до професійно-тех­нічного училища здійснюється шляхом конкурсного відбору. Кількість, а також форми проведення вступних випробувань (співбесіда, контрольні роботи з окремих предметів, тестування) вста­новлюються професійно-технічними навчальними закладами.

   • Протипоказання до навчання та професійної діяльності.

   Медичні протипоказання:

     • Серйозні захворювання органів ди­хання, серцево-судинної, гормональної систем та нирок.
     • Пошкодження верхніх та нижніх кін­цівок з помірним порушенням рухової та опорно-статичної функцій.
     • Погіршення стану зору та слуху.
     • Хронічні гастрити.
     • Захворювання шкіри.

   Не можуть бути допущені до навчан­ня та роботи особи, яким характерні:

     • Відсутність спритності рухів.
     • Неуважність.
     • Висока ступінь неврівноваженості.
     • Недостатня точність і обсяг рухової пам'яті.
     • Емоційна нестабільність.
   • Заробіток та перспективи зайнятості.

   Найчастіше застосовується погодинно-преміальна, підрядно-преміальна системи оплати праці.

   Середній заробіток також залежить від кваліфікаційного розряду і складності виконуваних робіт.

   Потреба в хороших автослюсарях постійно збільшується, оскільки постійно збільшується і урізноманітнюється автомобільний парк України.

   Тому ймовірність працевлаштування після навчання висока.

   Набуті професійні знання слюсар з ремонту автомобілів може реалізувати і в інших професіях.

  • Електрогазозварник, рихтувальник кузовів

   

 • МОЛОДШІ СПЕЦІАЛІСТИ