Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти
Національної академії педагогічних наук України

 

“Технологія проектного навчання у професійній підготовці кваліфікованих робітників
автотранспортної галузі”