Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти
Національної академії педагогічних наук України

Експериментальна робота всеукраїнського рівня
за темою:

“Технологія проектного навчання у професійній підготовці кваліфікованих робітників
автотранспортної галузі”