Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти
Національної академії педагогічних наук України

ЗВІТ про діяльність директора Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України за 2015 рік

лютий 2016
1. Концепція діяльності.

Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України діє на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 420 як державний професійний навчальний заклад, який здійснює підготовку робітничих кадрів. (первинна професійна підготовка, курсове професійне навчання), а також підготовку молодших спеціалістів для сфери автосервісу.

2. Номативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу з підготовки робітничих кадрів і фахівців.

Організація навчально-виховного процесу здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», Положення «Про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006р. №419; Положення про вище професійне училище та Центр професійно-технічної освіти від 20.06.2000р. №225, річних планів роботи на кожний навчальний рік, прямих договорів на підготовку кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів з підприємствами замовниками, які укладені на 5(п'ять) років.

3. Освітньо-кваліфікаційні рівні, напрями, спеціальності, професії.

Підготовка робітничих кадрів проводиться за такими професіями:

 • слюсар з ремонту автомобілів;
 • маляр, лакувальник;
 • електрозварник, рихтувальних кузовів;
 • секретар керівника (організації, підприємства, установи);
 • водій автотранспортних засобів (категорії "С");
 • водій автотранспортних засобів (категорії "В").

Навчання фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” здійснюється за трьома спеціальностями в таких галузях знань:

 • Культура (спеціальність Діловодство),
 • Економіка і підприємництво,
 • Менеджмент та адміністрування (Організація обслуговування на транспорті),
 • Транспорт і транспортна інфраструктура (Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів)

із загальним ліцензійним обсягом 100 осіб, контингент учнів становив 529 осіб. на денній формі навчання.
Центр є атестованим навчальним закладом до 2019 р., а на підготовку кваліфікованих робітників і фахівців є діючі ліцензії.

4. Кількісна і якісна характеристика педагогічних працівників

Підготовку робітничих кадрів і молодших спеціалістів у ННЦ ПТО здійснювали 29 штатних викладачів і 18 позаштатних викладачів, 25 майстрів виробничого навчання, вихователі та методисти.
Навчально-науковий центр працює за новим штатним розписом який складений відповідно до нових типових штатів що вступили в силу з 01.09.2012р.
13 майстрів виробничого навчання мають вищу освіту, ще 12 освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.
Всі майстри виробничого навчання мають високі кваліфікаційні розряди за професіями (4, 5, 6)
Педагогічне звання «майстер 1 категорії» мають 10 осіб, 2 категорію 5 осіб.
Викладачі мають вищу освіту та відповідну фахову освіту, 25 з них мають вищу категорію, а 13 осіб 1 та 2 категорії. 8 викладачів мають педагогічне звання «старший викладач», 4 викладач - методист . Звільнилися протягом 2015 року майстри виробничого навчання Пєтухов А.А. і Довгополий В.Я. (пенсіонери), серед викладачів звільнень не було, окрім переведена до іншого навчального закладу через відсутність педагогічного навантаження викладач англійської мови Скорич Л.О.

5. Навчально-методичне забезпечення.

Методична робота Центру спрямовується на пошук нових підходів з метою підвищення якості підготовки та перепідготовки спеціалістів автосервісу, здійснюється викладачами, майстрами виробничого навчання , методистами , а також керівниками Центру відповідно до «Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі « затвердженого наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту України №582 від 12.12.2000 року.
В Центрі створено 11 методичних комісій за різними напрямами.
Педагогічний колектив Центру творчо працює над єдиною методичною темою «Інноваційна діяльність як засіб зростання професійної майстерності педагогічного колективу та мотивація до навчання діяльності та саморозвитку учнів ПТНЗ».
Значна увага приділяється створенню методичних комплексів, використанню електронних засобів навчання, зокрема дидактичних матеріалів на електроних носіях. Викладачі широко використовували електронні презентації , створені спільно з учнями під час гурткової роботи та написання дипломних робіт.
Центр брав активну участь у проведенні освітянських виставок організаторами яких є Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Національна академія педагогічних наук України. За участь у виставках навчальний заклад нагороджувався грамотами, дипломами та медалями різного ґатунку.
Методична робота тісно пов’язана з роботою бібліотеки книжковий фонд якої складає 47677 книг , з них 21336 підручників , 9760 художньої літератури та 16581 іншої літератури .
Забезпеченість підручниками становить 89%.
В бібліотеці встановленні комп’ютери є доступ до мережі інтернет, що дає можливість учням готуватися до уроків, виконувати курсові та дипломні роботи.
Центр є експериментальним майданчиком Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. На основі укладених договорів про співпрацю з лабораторіями Інституту в Центрі здійснюється науково-дослідна робота за такими напрямами: інноваційні методики професійної підготовки кваліфікованих робітників створення та апробація державних стандартів нового покоління на основі компетентнісного підходу, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності ПТНЗ, професійна орієнтація і виховання учнівської молоді, формування професійної мобільності , культури здорового способу життя, позитивного мислення.
Викладачами Центру багато уваги приділялося питанню проектного навчання, яке забезпечує саморозвиток, самоучіння учнів, привчає їх до вміння самостійно приймати рішення.
У 2015 році таких проектів було розроблено п’ять.
Продовжуючи тему проектного навчання хочу повідомити, що Міністерством освіти і науки України затверджений експеримент всеукраїнського рівня який буде проводити Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України на базі Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України за темою: «Технологія проектного навчання у професійній підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі». (2016 – 2018 роки ). Наукові співробітники Інституту залучалися до викладання загальноосвітніх, загальнотехнічних та спеціальних дисциплін, що сприяє ефективному впровадженню інноваційних педагогічних і виробничих технологій у навчально-виробничий процес.
Центр також співпрацює з Університетом менеджменту освіти, Інститутом педагогіки і психології освіти дорослих НАПН України , а також з Інститутом інформаційних технологій.

6. Матеріально-технічна база

Центр розташований на 2-х майданчиках: майданчик № 1– загальна площа 4,2 га (Чапаєвське шосе, 98); майданчик № 2– загальна площа 0,9 га (Набережно-Корчуватська, 78). Земельні ділянки оформлено в Управлінні земельних ресурсів м.Києва, про що свідчать акти на право постійного користування. На майданчику № 1 розташовані: начальний корпус (11 навчальних кабінетів, де здійснюється професійно-теоретична підготовка учнів); загальнопобутовий блок, в якому розміщені їдальня, спортивна, актова і тренажерна зали, бібліотека та сім навчально-виробничих майстерень У 9-поверховому будинку розміщено гуртожиток, в якому проживають учні, аспіранти, докторанти, а також Інститут професійно-технічної освіти, Центр практичної психології. На цій території розташовані автодром з асфальтовим покриттям, стадіон, трансформаторна підстанція, а також помпова станція для подачі води до будівель і два резервуари для накопичення питної води. На майданчику №2 розташовані: навчальний корпус (22 навчальних кабінети, де здійснюється загальноосвітня підготовка учнів), 5 навчально-виробничих майстерень, актова і спортивна зали.
Навчально-виробничі майстерні та навчальні кабінети обладнані з урахуванням профілю професії, з якої здійснюється професійна підготовка, а кабінети - залежно від навчального предмета. Матеріально-технічна база виробничого і теоретичного навчання модернізується відповідно до вимог роботодавців та за їх участі.
Проотягом 2015 року ми замінили старі дерев'яні вікна на пластикові у блоці який передбачений для проживання учнів (дівчат) на другому поверсі.
На цьому ж поверсі був запланований капітальний ремонт , але його реалізації перешкоджає стороння особа Подолюк О.М., яка ігнорує рішенням суду і не виселяється з гуртожитку, користується державним житлом і не сплачує ні за проживання ні за комунальні послуги.
Замінені вікна у приміщенні приймальної комісії, сходинкових клітинах (2, 3, 4 поверхи) у кабінеті на 1 поверсі навчального корпусу , а також у медичному пункті (гуртожиток).
На майданчику №2 (вул.Набережно-Корчуватська, 78) замінено вікна у кабінеті №32 , бібліотеці, рекреаціях 2,3,4 поверхів, туалетні кімнати на 1, 3 поверхах.
Виконані поточні ремонти, гуртожитку (на 9 поверсі де проживають аспіранти відремонтовані туалети та душові кімнати, відремонтований дах, у всіх блоках де проживають учні відремонтовані туалетні та душові кімнати), відремонтована підлога у актовій залі, відремонтований спортивно-оздоровчий комплекс, збудована та введена в дію котельня на дровах, що дало змогу значно зекономити державні кошти (Майданчик №1).
На майданчику №2 відремонтовано вхідну групу до навчального корпусу, туалетні кімнати для учнів та працівників на 3-му поверсі .
Придбані інструменти та матеріали для організації навчально-виробничого процесу, будівельні матеріали для проведення ремонту власними силами , електротовари , господарчі товари , сантехнічні приладдя, телевізори, комп»ютери, ноутбуки, принтери для навчального процесу та забезпечення якості проведення електроних торгів.
Протягом 2015 року здійснювався ремонт комп'ютерної техніки, заправка картреджів, оплачувалася підписка на періодичні видання, супровід тендерних процедур та інше . (таблиця закупівель додається).

Таблиця
закупівель товарів та послуг у 2015 році

 • Кошти зароблені по спеціальному фонду за 2015 рік в сумі 1 383 002,00 грн., в т.ч.:
 • навчання в автошколі - 17 851,00
 • від господарської діяльності - 1 016 820,00
   • продаж води 293 490,00
   • проживання у гуртожитку 522159,00
   • практика учнів 188 847,00
   • ремонт автомобілів 12 324,00
 • від оренди - 348 181,00
 • від здачі металобрухту - 150,00

Витрачено кошти за рахунок спеціального фонду:

№ з.п.

Найменування витрат

Сума (грн..)

1

Металопластикові вікна, відливи

98384,00

2

Стенди

11970,00

3

Санiтарно - технiчне обладнання

56299,00

4

Будівельні матеріали для проведення ремонту власними силами

51784,00

5

Інструменти для навчального процесу

28763,00

6

Господарські товари

30289,00

7

Канцелярські товари

68180,00

8

Електричні товари

28099,00

9

Електричні конфорки для заміни у гуртожитку

6614,00

10

Вивіз сміття

13150,00

11

Поточний ремонт офісної техніки

10000,00

12

Реклама закладу

17082,00

13

Перевірка електрообладнання

8965,00

14

Поточний ремонт даху гуртожитку

69306,00

15

Пристрій МФУ (принтер, ксерокс, сканер)

15840,00

16

Телевізори для учбового процесу

48950,00

17

Комп'ютери

53402,00

18

Навчання по техніці безпеки та електробезпеки

2184,00

19

Проїзні квитки

1800,00

20

Квитки на виставу до театру Лесі Українки (до дня вчителя)

10000,00

21

Підписка на періодичні видання (газети та журнали)

51490,00

22

Меблі для учбового процесу

8690,00

23

Послуги зв’язку (Інтернет, телефони)

51920,00

24

Дератизація приміщень

4800,00

25

Технічне обслуговування газового обладнання

14927,00

26

Технічне обслуговування кондиціонерів

4410,00

27

Оцінка майна Центру

5500,00

28

Дезкамерна обробка матраців

1932,00

29

Перезарядка вогнегасників

2350,00

30

Заправка картриджів

6018,00

31

Перевірка пожежних гідрантів

3959,00

32

Повірка газового лічильника

7986,00

33

Супровід програмного забезпечення

21918,00

34

Хімічний аналіз води (стічні, свердловина)

13080,00

35

Пожежна сигналізація

5040,00

36

Перевірка тяги димоходів

1800,00

37

Очищення системи каналізації

5498,00

38

Супровід по проведенню тендерних процедур 

3760,00

39

Поліграфічні послуги

5420,00

40

Консультаційні послуги з оформлення навчально-плануючої документації та документації щодо супроводження навчального процесу

2682,00

Всього

854241,00

Кошти від благодійних внесків за 2015 рік в сумі 371450,00 грн.
Витрачено кошти за рахунок благодійних внесків:

№ з.п.

Найменування витрат

Сума (грн..)

1

Поточний ремонт (туал.;ганок) Н.Корчуватська, 78

82233,00

2

Поточний ремонт у навчальних корпусах за адресами: Чапаєвське шосе,98; вул.Н.-Корчуватська,78

60960,00

3

Поточний ремонт у гуртожитку Чапаєвське шосе,98

56640,00

Всього

199833,00

ІПроведено витрати за рахунок бюджетних коштів

№ з.п.

Найменування витрат

Сума (грн..)

1

Заміна вікон у гуртожитку Чапаєвське шосе,98

141771,00

2

Вапно хлорне

3600,00

3

Хомути ремонтні

1763,00

4

Журнали

528,00

5

Відлив для вікон

1568,00

6

Електричні конфорки для заміни у гуртожитку

8349,00

Всього

157579,00

7. Виховна робота

Виховна робота спрямовується на громадянське, військово-патріотичне, санітарно-гігієнічне, художньо-естетичне виховання учнів. Систематично проводяться тематичні вечори, лінійки, зустрічі з ветеранами війни і праці, екскурсії до музеїв м. Києва та інших міст. Учні і педагогічні працівники Центру беруть участь у міських виставках-ярмарках професій та виставках педагогічних ідей. Важливу роль у цьому відіграє просвітницька робота. Приділяється постійна увага вивченню, збереженню та примноженню культурних традицій українського народу.
Налагоджено співпрацю з Київським міським Центром соціальних служб для молоді, представники якого постійно проводять профілактичні заходи з попередження негативних проявів серед учнів.
У Центрі працює 2 спортивні секції, в яких займається до 40% учнів.
Учні Центру є переможцями міських, районних та республіканських змагань з різних видів спорту.
Значна увага приділяється роботі з учнями-сиротами з яких 6 дітей-сиріт знаходяться на повному державному утриманні , а 4 перебувають під опікою.
У гуртожитку де проживають 285 учнів, ( 247 юнаків , 38 дівчат і 1 сирота), створено відповідні побутові та санітарно-гігієнічні умови, діє медичний пункт.
Важливим показником для навчального закладу є щорічний прийом учнів, результат якого залежить від якості профорієнтаційної роботи та збереження контингенту.
В Центрі проводяться дні відкритих дверей, відбуваються зустрічі педагогічних працівників Центру з учнями загально-освітніх шкіл, дається реклама на радіо, та в газетах і.т.д.

8. Прийом, випуск учнів та збереження контингенту.

План прийому учнів на 2015 рік становив 307 осіб , виконано 269 , що становить 87,6 % тобто план прийому недовиконано на 12,4%. План прийому молодших спеціалістів був 93 особи, прийнято 93, 100% , а план прийому на робітничі професії був 214 осіб, прийнято 176 осіб, тобто 82,2%.

Зведена таблиця прийому учнів за три останніх роки

 

 

2013р

2014р

2015р

План

факт

%

План

факт

%

План

Факт

%

Загальна
кількість

307

297

96,7

307

255

83,6

307

269

87,6

Робітничі
професії

214

204

95,3

214

162

75,7

214

176

82,2

Молодші
спеціалісти

93

93

100

93

93

100

93

93

100

Отже, можна зробити висновок, що педагогічному колективу разом з директором є над чим працювати. Нам потрібно додатково шукати замовників робіничих кадрів і розширювати перелік професій, а головне потрібно створити таке навчальне середовище у якому від навчання учні отримували задоволення.
Крім цього кожний педагогічний працівник повинен з відповідальністю поставитися щодо проведення профорієнтаційної роботи.
Випуск учнів у 2015 році становив 242 випускники. Це менше ніж у 2013,2014 роках, у зв»язку з тим що у нас немає державного замовлення на підготовку водія автотранспортних засобів категорії «С» для Збройних сил України. (Таблиця додається).

Таблиця випуску учнів.
Таблиця випуску учнів за три останніх роки
(робітничі професії та молодші спеціалісти)

 

2013рік

2014рік

2015рік

Загальна кількість

289

286

242

Робітничі професії

230

206

161

Молодші спеціалісти

59

80

81

У зв'язку зі зменшенням контингенту зменшилася кількість учнів які закінчують навчальний заклад і отримують диплом з відзнакою.
У 2015 році таких випускників було 31 особа, 2014-48 осіб, 2013-49 осіб.

Таблиця випуску учнів,
які закінчили навчальний заклад з дипломом з відзнакою та підвищеним кваліфікаційним розрядом

 

2013

2014

2015

Диплом з відзнакою

49

48

31

Підвищений кваліфікаційний розряд

49

48

31

Реально відображаються знання та уміння учнів під час проходження виробничої практики на підприємствах . Так у 2015 році учнями центру зароблено 188847 тис.грн., це менше ніж у попередні роки . Профорієнтаційна робота, це введення кожного учня у обрану професію здійснюється протягом всього періоду навчання , але окремі учні помилково обирають професію і це призводить до втрат контингенту учнів .

Зведена таблиця
втрат контингенту за три останніх роки

Роки

Втрати
контингенту
за рік

Причини втрат контингенту

По хворобі

Переведено
до інших
навчальних
закладів

Призвані
до збройних
сил

За невиконання навчальних планів і програм

Небажання
продовжити
навчання

2013

37

3

12

2

12

8

2014

54

6

15

4

13

18

2015

39

7

12

1

9

8

Всього:

130

16

39

7

34

34

 

8.Фінансова діяльність

В Центрі здійснюється фінансово-господарська діяльність, за рахунок якої здійснюється придбання необхідних матеріалів, техніки, виконуються поточні та капітальні ремонти . Центр забезпечує фінансові доходи від здачі приміщень в оренду, виробничої діяльності учнів під час проходження виробничої практики та виробничого навчання, спонсорських благодійних внесків фізичних осіб, за проживання в гуртожитку, продажу води, ремонту автомобілів. (Таблиця додається).
Грошові кошти знаходяться на рахунках навчального закладу.
Зведена таблиця доходів Центру додається. тис.грн.

Види надходжень 2013 2014 2015
тис.грн.
Благодійні внески 478,450 390,901 371,450
Навчання в автошколі - - 17851,0
Виробнича практика учнів 197,706 224,301 188,847
Продаж води 105,235 262,741 293,490
Ремонт автомобілів 120,064 67,646 123,24
Проживання в гуртожитку 482,628 506,814 522,159
Оренда майна 262,811 290,732 348,181
Від здачі металобрухту - - 150,0
Всього 1 646 894,0 1 743 135,0 1 754 452,0

 

Директор ННЦ ПТО НАПН України Гоменюк Д.В

... в АРХІВ